För skogsindustrin och dess leverantörer erbjuder vi kvalificerade tjänster med ingående erfarenhet från massaprocessen och papperstillverkningen

 

 

 

 

Verksamhet

 

Kolboforsen Konsult AB är ett fristående konsultföretag för processindustrin, med inriktning mot massa- och papperstillverkning. Företaget bygger sina tjänster på mångårig erfarenhet från branschen och medarbetarna har expertkunskaper inom bland annat sulfatfabrikens vitlutsberedning och andra processavsnitt

 

 

 

Exempel på tjänster

 

 • Kartläggning av fabriks-, energi- och kemikaliebalanser
 • Optimering av processer och ekonomi
 • Driftsstöd, support utredningar
 • Projektledning
 • Utcheckning och ingångkörningar
 • Troubleshooting
 • Kapacitets- och kvalitetsgenomgångar

 

Vi samarbetar med:

 

 • Processdata i Lund
 • MoRe Research AB
 • Forshaga Svets och Smide AB
 • Doc Design
 • CleanFlow AB

 

 

 

 

 

Kontakta             

Lennart Källén 070 693 76 90 

 lennart.kallen@kolboforsen.com